Đang gửi...

Nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu(13/5/2013)

13/05/2013

Tập đoàn Hà Đô trân trọng kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.