Đang gửi...

Nghị quyết phát hành riêng lẻ 150 tỷ đồng trái phiếu đợt 2 năm 2020

28/07/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết phát hành riêng lẻ 150 tỷ đồng trái phiếu đợt 2 năm 2020 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết phát hành riêng lẻ 150 tỷ đồng trái phiếu đợt 2 năm 2020