Đang gửi...

Nghị quyết HĐQT v/v không tiếp tục thực hiện đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2

24/02/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT v/v không tiếp tục thực hiện đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết HĐQT v/v không tiếp tục thực hiện đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2