• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết HĐQT v/v đổi tên “Ủy ban Phát triển Khu công nghiệp và Nước sạch” thành “Ủy ban Phát triển Đầu tư”

28/03/2024

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc đổi tên “Ủy ban Phát triển Khu công nghiệp và Nước sạch” thành “Ủy ban Phát triển Đầu tư”

 

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết HĐQT v/v đổi tên “Ủy ban Phát triển Khu công nghiệp và Nước sạch” thành “Ủy ban Phát triển Đầu tư”

Đang gửi...