Đang gửi...

HỦY THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2017 BẰNG TIỀN

12/01/2018

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Công bố thông tin hủy thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền