Đang gửi...

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 27

08/02/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 27 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 27