Đang gửi...

Giải trình Kết quả kinh doanh Quý III năm 2015

16/11/2015

 Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Giải trình kết quả kinh doanh Quý III năm 2015