Đang gửi...

Dự án năng lượng mặt trời

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HỒNG PHONG 4

Địa điểm

:

Xã Hồng Phong - Huyện Bắc Bình - Tỉnh Bình Thuận

Dự kiến phát điện

:

Phát điện Tháng 6/2019

Công suất

:

48MWp

Tổng mức đầu tư

:

Tổng mức đầu tư 1.100 tỷ đồng

Vị trí dự án

Thông tin dự án

 -  Địa điểm: Xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

 -  Công suất: 48MWp.

 -  Tổng mức đầu tư: 1.100 tỷ đồng

 -  Phát điện: Đã đi vào vận hành và hòa lưới điện quốc gia vào tháng 6 năm 2019

 -  Điện lượng trung bình năm: 98 triệu kWh.

Vị trí dự án