Đang gửi...

Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung tháng 9 năm 2020

21/09/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung tháng 9 năm 2020 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm

Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung tháng 9 năm 2020