Đang gửi...

CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho cổ đông chưa lưu ký

07/01/2019

CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho cổ đông chưa lưu ký. Quý Cổ đông vui lòng click vào Ủy quyền nhận cổ tức và Yêu cầu chuyển khoản cổ tức để download form mẫu. Trân trọng!