Đang gửi...

CTCP Tập đoàn Hà Đô đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo mức vốn mới

05/08/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo mức vốn mới với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

CTCP Tập đoàn Hà Đô đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo mức vốn mới