Đang gửi...

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về toàn văn Điều lệ Công ty năm 2019

23/08/2019

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về toàn văn Điều lệ Công ty năm 2019 như sau:

Các tệp tin đính kèm:

Điều lệ Công ty năm 2019

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước và sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh