Đang gửi...

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

29/04/2019

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

- Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2019

- Báo cáo tài chính Riêng Quý I năm 2019