Đang gửi...

Báo cáo tài chính Quý 2/2019

30/08/2019

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố báo cáo tài chính Quý 2/ 2019 với nội dung cụ thể như sau:

Các file đính kèm:

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2019

Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019