Đang gửi...

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành nghề kinh doanh

31/05/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành nghề kinh doanh với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành nghề kinh doanh