Đang gửi...

CÔNG BỐ THÔNG TIN MUA LẠI CỔ PHIẾU ESOP LÀM CỔ PHIẾU QUỸ

16/04/2018

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Công bố thông tin mua lại cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ