• VN
  • EN
ic-search

Báo cáo tài chính Quý II/2023

29/07/2023

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý II/2023 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2023

Báo cáo tài chính riêng Quý II/2023

Giải trình kết quả kinh doanh Quý II/2023

Đang gửi...