Đang gửi...

Báo cáo tài chính Quý II/2020

30/07/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo Tài chính Quý 2/2020

Các tệp tin đính kèm:

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2020

Báo cáo tài chính riêng Quý II/2020

Giải trình kết quả kinh doanh Quý II/2020