• VN
  • EN
ic-search

Báo cáo tài chính Quý I/2023

28/04/2023

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý I/2023 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2023

Báo cáo tài chính riêng Quý I/2023

Giải trình kết quả kinh doanh Quý I/2023

Đang gửi...