Đang gửi...

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022

28/10/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

Tệp tin đính kèm:

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022

Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2022

Giải trình kết quả kinh doanh Quý 3 năm 2022