• VN
  • EN
ic-search

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022

30/01/2023

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 với nội dung như sau:
Tệp tin đính kèm:

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2022

Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2022

Giải trình kết quả kinh doanh Quý 4/2022

Đang gửi...