Đang gửi...

Báo cáo Tài chính hợp nhất cho kỳ kết toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/09/2018

30/10/2018

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo Tài chính hợp nhất cho kỳ kết toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/09/2018