Đang gửi...

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG NĂM 2018

18/09/2018

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2018