Đang gửi...

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố nghị quyết thông qua khoản vay cho Công ty CP Thiết bị giáo dục 1 và Công ty CP Hà Đô 45

15/11/2019

Nghị quyết thông qua khoản vay cho Công ty CP Thiết bị giáo dục 1 và Công ty CP Hà Đô 45 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết thông qua khoản vay cho Công ty CP Thiết bị giáo dục 1 và Công ty CP Hà Đô 45