• VN
  • EN
ic-search

Công ty CPNăng lượng Agrita - Quảng Nam tài trợ 50 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch bện Covid 19 tại Huyện Phước Sơn

05/08/2020

Công ty CPNăng lượng Agrita - Quảng Nam tài trợ 50 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 tại Huyện Phước Sơn. Bên cạnh đó công ty đồng ý để UBND Huyện chưng dụng khu nhà ở tại trụ sở công ty Số 44 Lê Quý Đôn, Thị trấn Khâm Đức làm khu cách ly tập trung dự phòng.

Đang gửi...