• VN
  • EN
ic-search

Cập nhật tiến độ dự án Thủy điện Đăkmi 2

01/10/2021

Dự án thủy điện Đăk Mi 2 hiện đã lắp đặt hoàn chỉnh 2 Rotor tổ máy số 1 và số 2, Rotor tổ máy số 3 cũng đang hoàn thiện công tác lắp đặt hoàn thiện. Dự án dự kiến phát điện thương mại tổ máy số 1 trước ngày 15/10.

Các hình ảnh cập nhật tiến độ triển khai dự án Thủy điện Đăkmi 2

Đang gửi...