Đang gửi...

Cập nhật tiến độ Dự án điện gió 7A

30/09/2021

Tính đến ngày 30/9/2021 đã hoàn thành phát điện thương mại thương mại (COD) 8 turbine với tổng công suất 33,4MW. Điện gió 7A là 1 trong 3 nhà máy điện gió về đích đầu tiên trên tổng cộng 106 nhà máy điện gió đăng ký công nhận ngày vận hành thương mại trước 31/10/2021. Các turbine còn lại đang được gấp rút hoàn thành các công tác thí nghiệm, chạy thử và hoàn thành phát điện thương mại (COD) trong tháng 10/2021.

Các hình ảnh cập nhật tiến độ dự án điện gió 7A