• VN
  • EN
ic-search

VSD thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 của HDG

23/06/2023

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông nội dung: VSD thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 của HDG.

Tệp tin đính kèm

VSD thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 của HDG

Đang gửi...