• VN
  • EN
ic-search

Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận Kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền của HDG

18/11/2019

Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông báo tới Quý nhà đầu tư về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn chấp thuận số 6904/UBCK-QLCB ngày 15/11/2019 về Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền số 931/CV-CTHĐ ngày 13/11/2019 của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô. Theo đó, Tập đoàn Hà Đô đã phát hành thành công 500 trái phiếu, mệnh giá 1.000.000.000 đồng/trái phiếu.

Đang gửi...