• VN
  • EN
ic-search

TỜ TRÌNH THAY ĐỔI NHÂN SỰ VÀ BẦU BỔ SUNG NHÂN SỰ HĐQT NHIỆM KỲ 2014 - 2019

22/04/2016

 Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Tờ trình thay đổi nhân sự và bầu bổ sung nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 với nội dung cụ thể như sau:

Các tệp tin đính kèm:

 Tờ trình thay đổi nhân sự và bầu bổ sung nhân sự HĐQT nhiệm kỳ  2014 - 2019

Đang gửi...