• VN
  • EN
ic-search

Tin Đại hội công đoàn cơ sở Tập đoàn nhiệm kỳ 2012-2015

06/11/2013

Ngày 10/11/2012 Tại trụ sở chính Tập đoàn Số 8- Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Công đoàn cơ sở Tập đoàn Hà Đô tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012 – 2015.

Một số chương trình văn nghệ mở màn đại hội Công đoàn nhiệm kì 2012-2015

Nhiệm vụ của Đại hội tham gia thảo luận góp ý vào dự thảo báo cáo của BCH CĐ cấp trên, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết  Đại hội Công đoàn cơ sở Tập đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2012, xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2012 – 2015; tham gia đóng góp vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi bổ sung; Bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2015; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Thay mặt đoàn chủ tịch ông Vũ Trung Quyết đọc báo cáo tổng kết nhiệm kì 2010-2012 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì 2012-2015

Đại hội rất vui mừng được đón các đồng chí là đại biểu cấp trên, đại biểu đại diện Đảng uỷ, HĐQT, BĐH Tập đoàn và BĐH các công ty con công ty thành viên.

Thay mặt Ban lãnh đạo Tập đoàn ông Đào Hữu Khanh phát biểu ý kiến xây dựng công đoàn lớn mạnh

Thay mặt Đảng uỷ, HĐQT, BĐH Tập đoàn đồng chí Đào Hữu Khanh Đảng uỷ viên, UVHĐQT, phó Tổng giám đốc Tập đoàn phát biểu động viên ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động công tác công đoàn trong nhiệm kỳ qua và nêu lên những điểm cần đổi mới trong tổ chức và hoạt động phong trào công đoàn trong nhiệm kỳ tới, đồng chí cũng khẳng định vị trí vai trò của tổ chức công đoàn trong việc quyết định hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn ở mọi lúc, mọi nơi, là tổ chức đại diện quyền lợi chính đáng hợp pháp của người lao động. Do vậy nhiệm vụ của ĐH làsáng suốt lựa chọn những đ/c có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khoẻ bầu vào BCH công đoàn nhiệm kỳ 2012 -2015 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu công đoàn cấp trênTập đoàn luôn xác định coi trọng quan tâm xây dựng và phát triển các tổ chức quần chúng phát triển rộng khắp và bền vững, tạo tinh thần đoàn kết gắn bó giúp đỡ nhau trong công tác và cuộc sống; trong đó có tổ chức Công đoàn là tổ chức rộng lớn bao gồm nhiều thế hệ là người lao động đựơc đông đảo CBCNV tham gia hưởng ứng nhiệt tình khẳng định truyền thống tốt đẹp của Tập đoàn trong hơn 22 năm qua; Đồng chí nhấn mạnhSau đại hội này các tổ công đoàn và cán bộ, đoàn viên công đoàn phải quán triệt sâu sắc nghị quyết và kết quả đại hội làm cho mọi đoàn viên công đoàn nắm chắc mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung biện pháp tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Đoàn Văn Hùng thay mặt Công đoàn bộ phận chi nhánh Miền Nam đóng góp ý kiến vào bản báo cáo.

Từ vị trí nhiệm vụ và ý nghĩa của Đại hội. 100 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 600 Đoàn viên công đoàn đang công tác làm việc trên các công trường dự án ở mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài về dự Đại hội. Các đại biểu quán triệt sâu sắc mục đích yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội, đặc biệt là nội dung chỉ tiêu, biện pháp trong dự thảo báo cáo của BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2010 – 2012 trình Đại hội. Đại hội đã thảo luận đánh giá quá trình hoạt động của Công đoàn Tập đoàn trong nhiệm kỳ qua; Đại hội chỉ rõ: bên cạnh những thuận lợi cũng còn một số khó, những mặt tồn tại hạn chế và những nguyên nhân bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2012 cùng với sự đoàn kết gắn bó, nỗ lực phấn đấu không ngừng của cán bộ đoàn viên công đoàn, sự lãnh đạo tạo điều kiện của Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tập đoàn và Ban điều hành các công ty con công ty thành viên; Công tác công đoàn trong nhiệm kỳ qua đã hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội ĐH nhiệm kỳ 2010-2012 đề ra góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các công ty con công ty thành viên.

Phó bí thư đảng uỷ-Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Tô trao giải cho 4 công đoàn bộ phận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kì 2010-2012

Đại hội cũng đã sáng suốt lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực vào BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu công đoàn cấp trên.

Các đại biểu được bầu đi dự đại hội Công đoàn Viện KH-CNQS lần thứ 3 nhiệm kì 2012-2017 chụp ảnh kỉ niệm.

Ban chấp hành nhiệm kì mới chụp ảnh lưu niệm với các Lãnh đạo Tập đoàn

Thành công của đại hội thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao về ý trí và hành động, thể hiện trách nhiệm chính trị của mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn đối với công tác xây dựng công đoàn. Tổng kết những kết quả và kinh nghiệm xây dựng và hoạt động của công đoàn cơ sở Tập đoàn nhiệm kỳ qua, xác định những mục tiêu, nhiệm vụ chỉ tiêu, nội dung biện pháp xây dựng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Tập đoàn nhiệm kỳ 2012 -2015 có đủ tiêu chuẩn, uy tín đư­ợc Đại hội bầu ra là đại diện trí tuệ, sức mạnh của toàn công đoàn cơ sở, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, HĐQT Ban Điều hành Tập đoàn với phong trào công tác quần chúng của Tập đoàn.

 

                                                        

 

 BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Đang gửi...