Đang gửi...

Thư mời tham dự Hội nghị Gặp gỡ Nhà Đầu tư ngày 6/12/2018

03/12/2018

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Thư mời tham dự Hội nghị Gặp gỡ Nhà Đầu tư vào ngày 6/12/2018