• VN
  • EN
ic-search

Thư của Chủ tịch HĐQT gửi tới cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

22/04/2024

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông nội dung Thư của Chủ tịch HĐQTgửi tới cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Tệp tin đính kèm:

Thư gửi cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Đang gửi...