Đang gửi...

Thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

23/05/2013

Tập đoàn Hà Đô trân trọng kính gửi Quý Cổ đông Thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu