• VN
  • EN
ic-search

Thông báo về việc thay đổi nhân sự Công ty

17/06/2024

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo về việc thay đổi nhân sự Công ty như sau:

Tệp tin đính kèm:

1- Thông báo thay đổi nhân sự
2- Nghị quyết HĐQT V/v thay đổi nhân sự Công ty
3- Bản cung cấp thông tin người nội bộ

Đang gửi...