• VN
  • EN
ic-search

Thông báo về việc mua lại trước hạn trái phiếu HDG.Bond.2019.03

05/07/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo về việc mua lại trước hạn trái phiếu HDG.Bond.2019.03 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Thông báo về việc mua lại trước hạn trái phiếu HDG.Bond.2019.03

Đang gửi...