• VN
  • EN
ic-search

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

26/08/2022

          Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

          Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hà Đô thông qua ngày 27/04/2021.

          Căn cứ Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Sơn Nam.

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (“Công ty”) xin thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Sơn Nam, với nội dung chi tiết như sau:

STT

Họ tên

CMND/CCCD

Ngày cấp

Địa chỉ

Số CP sở hữu

Số CP báo mất

1

Nguyễn Sơn Nam

025936946

28/08/2014

132/8 Trần Bá Giao – P.5 – Q. Gò Vấp – Tp.HCM.

4.557

4.557

 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Sơn Nam nêu trên, Công ty sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Sơn Nam theo quy định của Pháp luật.

Cổ đông Nguyễn Sơn Nam phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Công ty và bên thứ ba bất kỳ về việc mất Giấy chứng nhận cũ và những tranh chấp, hậu quả phát sinh từ việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới theo quy định của Pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô

Địa chỉ: Tầng 4, số 8 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.3831 0348 (ext: 408)

Trân trọng!

Tệp tin đính kèm:

Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Nguyễn Sơn Nam

Đang gửi...