• VN
  • EN
ic-search

Thông báo về việc hủy niêm yết trái phiếu HDG121001 của công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô

05/01/2023

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo về việc hủy niêm yết trái phiếu HDG121001 của công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Thông báo về việc hủy niêm yết trái phiếu HDG121001 của công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô

Đang gửi...