• VN
  • EN
ic-search

Thông báo về việc chi trả tiền cổ tức năm 2023 cho cổ đông chưa lưu ký

02/07/2024

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo về việc chi trả tiền cổ tức năm 2023 cho cổ đông chưa lưu ký như sau:

Tệp tin đính kèm:

Thông báo về việc chi trả tiền cổ tức năm 2023 cho cổ đông chưa lưu ký

Đang gửi...