• VN
  • EN
ic-search

Thông báo về nhân sự HĐQT

02/05/2024

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo về nhân sự HĐQT và Uỷ ban Kiểm toán như sau:

 

Tệp tin đính kèm:

Thông báo thay đổi nhân sự

Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và tổ chức Ủy ban kiểm toán Công ty

 

Đang gửi...