• VN
  • EN
ic-search

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

10/09/2021

Tập đoàn Hà Đô trận trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với nội dung như sau:

Các tệp tin đính kèm:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Đang gửi...