• VN
  • EN
ic-search

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

04/03/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

Đang gửi...