• VN
  • EN
ic-search

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

27/02/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Đang gửi...