• VN
  • EN
ic-search

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng cổ phiếu

22/06/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng cổ phiếu với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng cổ phiếu

Đang gửi...