• VN
  • EN
ic-search

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 – 11/10/2021

29/09/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 – 11/10/2021 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 – 11/10/2021

Đang gửi...