• VN
  • EN
ic-search

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

07/08/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng  để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường  năm 2020 vói nội dung như sau:

Các tệp tin đính kèm:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng  để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường  năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của HSX

Đang gửi...