Đang gửi...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

22/06/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền