• VN
  • EN
ic-search

Thông báo về ngày chốt danh sách chủ sở hữu chứng quyền kèm theo TP HDG.Bond.2019.03 của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô.

30/09/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo về ngày chốt danh sách chủ sở hữu chứng quyền kèm theo TP HDG.Bond.2019.03 của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Thông báo về ngày chốt danh sách chủ sở hữu chứng quyền kèm theo TP HDG.Bond.2019.03 của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô.

Đang gửi...