• VN
  • EN
ic-search

Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2023

10/06/2024

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2023 như sau:

Tệp tin đính kèm:

Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Thông báo đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2023

 

Đang gửi...