• VN
  • EN
ic-search

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp

27/12/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp

Đang gửi...